Geri Anasayfa

Detay

Klasik Şiirimizde Evlat Acısının Bir Yansıması Olarak Şairlerin Çocuklarına Yazdıkları Mersiyeler

Özet
Klasik şiirimizin nazım türlerinden mersiyeler yaşanılan ölüm acısının şairlerce dışa vurumudur. Mersiyelerde ölen kişinin ardından duyulan üzüntü, ölümü algılayış gibi konularla bazı inanışlar, çeşitli olaylar, ölen kişi ve şairler hakkındaki kişisel bilgiler yer almaktadır. Mersiyelerde yer alan bu bilgilerden hareketle kişilere göre tasnif edilebilen mersiyelerin bir anlamda şairlerin şahsi tecrübelerini de yansıttığı söylenebilir. Biz bu çalışmamızda bazı şairlerin yaşadıkları acı bir tecrübe olan çocuklarının ölümü üzerine yazmış oldukları mersiyeleri inceledik.

Anahtar Kelimeler
Mersiye, ölüm, çocuk