Geri Anasayfa

Detay

Feyyaz Kayacan'ın Çocuktaki Bahçe Romanında Ev ve Sokak Karşıtlığı ya da İçerdekiler ve Dışardakiler

Özet
İlk edebî macerası şiirle başlayan Feyyaz Kayacan, 1950’li yıllarda yazmaya başladığı şiir diline yakın öykülerle 1950 kuşağının yetkin isimlerinden biridir. Kayacan, şiir ve öyküleriyle tanınmakla birlikte, 1982 yılında Çocuktaki Bahçe adlı da tek romanını yazar. Romanda, çocukluğu baskıcı bir evde geçen Feyzi adlı karakterin eve ve içerdekilere karşılık sokağı ve dışardakileri yüceltmesi söz konusu edilir. Bu çalışma, Çocuktaki Bahçe romanında mekân ve insan arasında yakın bir ilişkinin olduğunu ve özellikle çocukluk dönemindeki mekân ve o mekânı şekillendiren insanların, insan hafızasında derin izler bıraktığını vurgulamak amacını taşır. Çalışmada öncelikli olarak mekân ve insan arasındaki ilişkiye değinilmiş; sonrasında da Feyyaz Kayacan’ın edebî anlayışına ve romandaki mekânlara ve kişilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Feyyaz Kayacan, Çocuktaki Bahçe, roman, ev, sokak, mekân.