Geri Anasayfa

Detay

İlhan Berk’in İstanbul Kitabı’nda Flaneur

Özet
İkinci Yeni’nin en önemli şairlerinden biri olan İlhan Berk, İstanbul Kitabı’yla Türk şiirine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. İstanbul Kitabı İstanbul’un yoksul, ağır işlerde çalışan işçilerini, şehrin kozmopolit yapısını, mahalle ve sokaklara dağılmış küçük yaşantıların kesitlerini muhalif bir bakış açısıyla yansıtır. Şair bu gözlemleri sosyalist bir flaneur edasıyla anlatır. Bu makalede Berk’in şiirinde, şehir söz konusu olduğunda öncelikli bir yere sahip olan ve sözü edilen kitabında şehir hayatlıyla ilgili şiirler içinde kendine özgü yaklaşımıyla öne çıkan flaneur profili odağa alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İlhan Berk, Türk şiirinde İstanbul, İstanbul Kitabı, flaneur, şiir ve şehir.