Geri Anasayfa

Detay

Galata Kent Dokusu İçerisinde Saliha Sultan Sebil Çeşmesinin Değerlendirilmesi

Özet
Akdeniz’e kıyısı olan kentlerin tamamı tarih boyunca denizci tacirlere ev sahipliği yapar. İstanbul ve Galata, Akdeniz kıyısında olmamalarına rağmen kuruluş alanlarının stratejik öneminin kazandırdığı avantajı siyasi, ticari, kentsel ayrıcalıklar gibi önemli konularda tarih boyunca dikkat çekici niteliklere dönüştürmüşlerdir. İstanbul Galata bölgesi tarih boyunca bulunduğu coğrafi konum nedeni ile farklı kültür medeniyetlerden denizci tacirlere hizmet vermiştir. Bunun sonucunda Bizans başkenti Konstantinapolis ve Osmanlı başkenti İstanbul’dan farklı kentsel ögelerle gelişim göstermiştir. Öncelikle Akdeniz Liman kenti ile benzer karekteri söz konusudur. Çalışmaya konu olan Saliha Sultan Sebili XVII. Yüzyılda sadece su problemine çözüm getirmek üzere inşa edilen bir kentsel oluşum olmaktan öte inşasını gerçekleştiren düşüncenin sahibi Saliha Sultan ve oğlu I. Mahmut’un dönemin çok ilerisinde kentsel hizmet düzenlemeleri açısından da ele alınması gerekmektedir. Aynı zamanda Saliha Sultan Sebili’nin kuruluş alanı tarihi süreçte ticari ve askeri anlamda önemli kentsel özellikleri ile Galata bölgesinde oldukça nitelikli bir alandır.

Anahtar Kelimeler
Galata, Kent Dokusu, Saliha Sultan Çeşmesi