Geri Anasayfa

Detay

Cumhuriyet ve Ulus Gazetelerinde Saadâbad Paktı’nın İmzalanmasının Yansımaları

Özet
Kuruluşundan itibaren Mustafa Kemal’in önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin önceliklerinden biri yeni kurulmuş olan devletin devamlılığını ve güvenliğini sağlamak olmuştur. Yeni Türk devleti, bu amaçla, kuruluşundan itibaren bütün dünya devletleri ile barış ve dostluk ilişkileri kurma ve güvenliğini sağlama yoluna giderek, yabancı devletlerle ikili ilişkilerini geliştirmiş, onlarla dostluk ve işbirliği antlaşmaları imzalamıştır. Bu çerçeve içerisinde, bölgesel ittifaklar oluşturma politikası da izlenmiştir. Bu politikanın ilk adımı, Balkan devletleriyle yoğun bir diplomasi trafiğinin ardından imzalanan 9 Şubat 1934 tarihli Balkan Antantı’dır. Balkan Antantı ile Batı sınırını güvence altına alan Türkiye Cumhuriyeti, doğudaki sınırlarını güvence altına almak ve bu bölgede de barış ve dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla bir Doğu paktı oluşturma yoluna gitmiştir. Balkan Antantı’nın imzalanmasından önce olduğu gibi, Doğu paktının oluşturulması için de yoğun bir diplomasi trafiği yaşanmış ve 8 Temmuz 1937 tarihinde Saadâbad Paktı imzalanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Saadâbad, Doğu Paktı, Afganistan, İran, Irak