Geri Anasayfa

Detay

Ali Ekrem’in (Bolayır) Şiir Demeti’nde Çocuklara Verdiği Dinî ve Ahlâkî Eğitim

Özet
Bu çalışmada Servet-i Fünûn dönemi şairlerinden Ali Ekrem (Bolayır)’in çocuklar için yazdığı Şiir Demeti adlı eserindeki, dinî ve ahlâkî unsurlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu eser, aynı dönemin sanatçısı olan Tevfik Fikret'in, ondan on yıl önce çocuklar için yazdığı Şermin adlı eseriyle, eğitim anlayışları ve verdikleri mesajlar bakımından karşılaştırılmıştır. Ali Ekrem’in dinî ve ahlâkî sorumluluklarına dikkat çekerek çocukları eğitmek istediği, Fikret’in ise onların sanat, tabiat, eğitim ve okuma bilincini geliştirmek istediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ali Ekrem, Şiir Demeti, çocuk, din, ahlâk, eğitim, Şermin, Tevfik Fikret.