Geri Anasayfa

Detay

Safevi Hükümdarı Şah Abbas’ın Dinî Siyaseti

Özet
Şeyh Haydar’ın oğlu İsmail’in 1501 yılında Tebriz’e girip Şahlığını ilan etmesi ile Safevi Devleti kurulmuş oluyordu. Şah İsmail, devletini tesis ettikten hemen sonra Şiiliği resmi mezhep olarak ilan etmiştir. On İki İmam Şiiliğinin resmi mezhep olarak ilanından sonra İran’da yoğun bir Şiileştirme politikası başlamıştır. Şah Tahmasp devrinde de yoğun olarak devam ettirilen bu politika, koyu bir Şii olduğu bilinen Şah Abbas devrinde ise en üst noktaya ulaştırılmıştır. Bu makalede, Şah Abbas devrinde devletin dinî yapısı, İran’daki dinî azınlıklar ve Şah’ın bu azınlıklara karşı tutumu incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Safevi Devleti, Şah İsmail, Şiilik, Şah Abbas, Gayr-i Müslim