Geri Anasayfa

Detay

Osmanlı Galata’sında Tercüman Olmak: Bir Venedik Tercümanının Terekesi ve Borçları (1672)

Özet
ÖZET Osmanlı imparatorluğu’nun merkezinde Avrupalı devletlerin elçilikleri açıldıktan sonra taraflar arasında yoğun bir diplomatik münasebet başladı. Tercümanlar, iki farklı dünyanın aracıları olarak ilişkilerde önemli bir rol oynadılar. Venedik Cumhuriyeti, tercümanlığa ayrı bir önem atfetti ve tercüman yetiştiren bir okul dahi açtı. Çeşitli görevler üstlenen Venedikli tercümanlar, belli bir süreliğine ya da hayatlarının tamamında İstanbul’da bulundular. Osmanlı yönetiminden tercümanlık beratı alarak bir takım muafiyetler elde ettiler. Bu tercümanlardan biri olan Corci Tomazo, 1672’de İstanbul’da öldüğünde terekesi Galata kadılığı tarafından kayıt altına alındı. Bu çalışmada ilk olarak elçilik tercümanlarına ait tarihsel bilgiler verildi. Daha sonra ise Corci’nin terekesi incelendi. Bir hayli borçlu olduğu görülen bu tercümanın terekesinden yola çıkılarak daha genel sonuçlara ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Tercüman, Venedik, tereke, borç, Galata