Geri Anasayfa

Detay

Do Sesi’ni Yaşam-Ölüm Çatışmasının Edebî Temsili Olarak Okumak

Özet
Bu çalışma dilbilimin, yapısalcılığın, anlatıbilimin veri ve yaklaşımlarının bir metnin dilsel imkânlarını açığa çıkarmak için kullanıldığı bir üslup incelemesidir. Metnin yapısal unsurlarını öne çıkaran bir dikkatle ibare ve ifadenin işlevine ağırlık verilerek gerçekleştirilen çalışmada, daha çok dilbilimin alanı içinde değerlendirilen gramatikal kategorilere, yüklendiği işlevler açısından yer verilmiştir. Anlatıbilimin imkânlarından ise özellikle anlatıcının metindeki konumu ve işlevleri noktasında yararlanılmıştır. İncelemeye konu edindiğimiz Ferit Edgü’nün Do Sesi adlı metninde aynı zamanda minimal öykünün türsel özelliklerini açığa çıkarmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
dilbilim, yapısalcılık, anlatıbilim, üslup, minimal öykü.