Geri Anasayfa

Detay

Destandan Modern Şiire Kolektif Bilincin Sürekliliği ve Yeniden İnşası: Oğuz Kağan Destanı İle Yahya Kemal’in O Rüzgâr Şiiri

Özet
İslâm öncesi dönemden modern döneme edebî eser düzleminde kolektif bilinçaltının izini sürmek, aynı zamanda millet varlığının zamana bağlı olarak değişim ve dönüşüm içerisindeki sürekliliğinin izini sürmek anlamına gelecektir. Kavmî dönemin mitolojik eseri Oğuz Kağan Destanı ile Yahya Kemal’in O Rüzgâr şiiri arasında kolektif duyuş ve düşünüş çerçevesinde kendini gösteren metinlerarası ilişkiler ağı kurmak mümkündür. Bu yazıda arketipçi eleştiri ve metinlerarasılık yöntemiyle Oğuz Kağan Destanı ile O Rüzgâr şiiri çözümlenecektir.

Anahtar Kelimeler
Destan, şiir, metinlerarası, kolektif duyuş ve düşünüş, arketip.