Geri Anasayfa

Detay

Kıbrıslı Şâir Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi’nin Kıt‘aları

Özet
Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi Kıbrıslı şairler arasında aruzla başarılı şiirler yazan, aruzun son büyük ustalarından biri olarak kabul edilir. Şairin şiirleri 19. yüzyılda, geçiş dönemi kabul edilebilecek bir zamanda yazılmaları nedeniyle içerik, biçim, dil ve anlatım açısından bazı farklı özellikler taşır. Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi’nin şiirlerinde hem

Anahtar Kelimeler
Kıbrıs, Nâzım Efendi, Kıt‘a.