Geri Anasayfa

Detay

XIX. Yüzyıl Nasturilerinde Evlilik ve Düğün

Özet
XIX. yüzyıl’da Nasturi toplumunun geçiş törenleri, Ortadoğu coğrafyasının özelliklerini taşımaktadır. Evlilikler erken yaşlarda gerçekleşmekle birlikte, evlilik ritüelleri arasında beşik kertmesi, nişan ve başlık parası gibi uygulamalar da bulunmaktaydı. Ayrıca evlilikler ancak ailelerinin onayıyla gerçekleşirdi. Bunda ailelerin sosyal tabakaları ve maddi varlıkları en önemli etkenlerdendi. Evliliklerde kızın erkekten büyük olması hoş karşılanmadığından kız çocukları erken yaşlarda evlendirilirdi. Düğünler kiliselerde veya yeni yapılmış evlerde gerçekleştirilirdi. Düğüne gelen davetliler maddi güçlerine bağlı olarak çeşitli hediyeler getirirlerdi. Düğünde Türkçe, Kürtçe ve Süryanice şarkılar eşliğinde halaylar çekilir ve eğlenilirdi. Düğün yemeğinin ardından herkes dağılır ve merasim sona ererdi. Nasturilerde boşanma ise kesin ve katı kurallara bağlanmıştır. Aldatmadan kaynaklı boşanmalar hariç, boşandıktan sonra çiftlerin yeniden birleşmeleri yasak sayılmış ve aksi durumlar toplum tarafından tepki ile karşılanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Nasturi, Evlilik, Düğün, Ortadoğu, Boşanma