Geri Anasayfa

Detay

16. Asırda Gemi Yolculuğunu Yeren Bir Manzume: Cûyî’nin Keştî-nâme’si

Özet
XVI. yüzyıl şairlerinden biri olan Cûyî’nin hayatı hakkındaki bilgilerimiz çok sınırlıdır. Sadece Rızâ Tezkiresi ve S. Nüzhet Ergun’un Türk Şairleri’nde hayatı hakkında bilgi vardır. Pervane Bey Mecmuası’nda iki gazeli bulunan şairin, iki yazma şiir mecmuasında da “Keştî-nâme” adlı bir manzumesi tespit edilmiştir. Manzumedeki bilgilere göre, gemi kaptanlığı görevini yapan Cûyî, Tunusludur. Bu makalede, şairin hayatı, şiir mecmualarında tespit edilen ve gemiye binmenin sıkıntılarını anlatan “Keştî-nâme” adlı manzumesi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Cûyî, Keştî-nâme, gemici, gemicilik terimleri.