Geri Anasayfa

Detay

Resimli Yirminci Asır’ın Türk Siyasi, Kültür, Düşünce ve Edebî Hayatındaki Yeri

Özet
Bu çalışmada Demokrat Parti/Adnan Menderes Döneminin ikinci yılında 16 Ağustos 1952 tarihinde Osman Nebioğlu tarafından neşrine başlanan ve 27 Mayıs İhtilali’nden yaklaşık 3 ay sonrasına 29 Ağustos 1960’a kadar 8 yıl boyunca 15 ciltte toplam 419 sayı ile dönemin önde gelen yazar/şairlerinin duygu ve düşüncelerini okuyucularıyla paylaşmasına imkân tanıyan, Türk matbuat hayatının uzun soluklu süreli yayınlarından biri olan Resimli Yirminci Asır dergisi tanıtılarak mecmuanın Türk siyasi, kültür, düşünce ve edebî hayatındaki yeri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Resimli Yirminci Asır, Osman Nebioğlu, siyasi hayat, sosyal hayat, süreli yayın