Geri Anasayfa

Detay

Tonyukuk Yazıtındaki Tün Kat- Birleşik Fiili Üzerine

Özet
Köktürk harfli yazıtlar dilimizin en eski yazılı metinleri olarak çok büyük önem arz etmekte, dolayısıyla üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı yazıtlarda geçen kelime ve cümlelerin yeniden gözden geçirilmesi ile ilgilidir. Makalemizde Tonyukuk yazıtında geçen ve araştırmacılar tarafından tün kat-, tün akıt- şeklinde okunan birleşik fiilin üzerinde durularak bu iki okunuş şeklinin hangisinin daha doğru olduğu incelenmiştir. Çalışma sonucunda bu birleşik fiili tün kat- şeklinde olduğu düşünülmüştür

Anahtar Kelimeler
Köktürk harfli yazıtlar, Tonyukuk yazıtı, birleşik fiil, tün kat-