Geri Anasayfa

Detay

Kırşehir’de Bulunan Dulkadirli Köyleri Hakkında Bilgiler (Tarihi, Gelenek, Görenek, Örf, Adet, Geçim Kaynakları)

Özet
Hazırlanan bu makale iki kısımdan meydana gelmektedir. Birinci kısımda Dulkadirlilerin tarihi hakkında bilgi verildikten sonra Kırşehir’de bulunan Dulkadirli köyleri (olan Dulkadirli İnli Murat, Dulkadirli Kara İsa, Dulkadirli Karşıyaka, Dulkadirli Yarımkale, Dulkadirli Hasöyük, Dulkadirli Kartalkaya)’nin tanıtımı yapılmıştır. Bunun yanı sıra Dulkadirli Ulusunu meydana getiren diğer oymakların ve boyların Kırşehir’de hangi köylere yerleştikleri de tespit edilmiştir. İkinci kısımda ise bu köylerin geçim kaynakları, yemek çeşitleri, düğün-evlilik adetleri, nazar değmesi, yağmur duası, batıl inançlardan gece tırnak kesme, kapı eşiğinde oturmama vb. ölen kişiler ile ilgili adetler, hacı uğurlama ve asker uğurlama gelenekleri… Kısaca örf, adet gelenek ve görenekleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Ayrıca yapmış olduğumuz bu çalışma Dulkadirli köylerinde çektiğimiz fotoğraflarla da desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kırşehir, Dulkadirli köyleri, tarihi, gelenek ve görenekleri