Geri Anasayfa

Detay

"Akınlık" ve "Âşıklık" Geleneği Arasındaki Bazı Ortaklıklar (Togolok Moldo Örneği)

Özet
Bu makalede Türk âşıkların bazı şiirleri ile ünlü Kırgız akını Togolok Moldo’nun bazı şiirleri mukayese edilmiştir. Mukayese neticesinde şiirlerin tür, konu, üslup vb. açılardan örtüştüğü ve doğaçlamanın bir türü olan atışmanın iki taraf için de önemli bir koşul sayıldığı ancak akın/âşıkların doğaçlama kavramına bakışının zamanla değiştiği tespit edilmiştir. Ayrıca âşıklarla akınlar mahlas kullanma geleneğini devam ettirmektedirler. Bunun yanında meslekî eğitimlerinde de benzerlikler göstermektedirler.

Anahtar Kelimeler
Togolok Moldo, akın, âşık.