Geri Anasayfa

Detay

Ortaöğretim Ders Kitaplarındaki Biçim Bilimi Alanıyla İlgili Konular Üzerine Bir Değerlendirme

Özet
Bu araştırmada, ortaöğretim dil bilgisi kitaplarında yer verilen biçim bilimi alanıyla ilgili konular ele alınmıştır. Farklı öğretim programları için hazırlanmış olan üç ayrı ortaöğretim dil bilgisi kitabının incelendiği çalışmada, öncelikle biçim bilimi alanının temel kavramları ve başlıca çalışma konuları üzerinde durulmuş; daha sonra, incelenen ders kitaplarındaki biçim bilimiyle ilgili konular değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları, incelenen ders kitaplarındaki biçim bilimi alanıyla ilgili konularda birçok eksiğin bulunduğunu, bunu yanında söz konusu kitaplarda yer alan bilgi ve örneklerde de birtakım yanlışlıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmanın sonunda, yazılacak olan yeni ders kitaplarında benzer problemlerin ortaya çıkmaması için, ders kitabı yazarlarının dil bilgisi kitabı hazırlarken biçim biliminin ilke ve yöntemlerini kullanması ve hazırlayacakları ders kitaplarında Türk diliyle ilgili en son araştırmalara yer vermesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Biçim bilimi, ders kitapları, dil bilgisi, dil bilimi, ortaöğretim.