Geri Anasayfa

Detay

Türkiye’de Folklor Çalışmaları ve Milliyetçilik

Özet
Türkiye’de folklora olan ilk ilgi, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında halkın çoğunluğu tarafından anlaşılabilecek bir milli dilin oluşturulması ihtiyacı hissedildiğinde başladı. 1839’da ilan edilen Tanzimat reformları Osmanlı edebiyatında fonksiyonel bir değişimi başlattı. Özellikle Fransa başta olmak üzere, Batı ile sıkı ilişkiler içerisinde olan ve Avrupa’nın ekonomik, sosyal ve eğitim kurumlarını arzu eden, örnek alan yeni nesil Osmanlı yazarları, çok geçmeden bu kurumların gelişmesinde edebiyatın önemli bir rol oynadığını fark ettiler. Yabancı etkilerle kirletilmemiş, saf Türkçe olan halkın dilini kullanarak bir edebiyat yaratmak için Tanzimat yazarları, halk bilimi ve halk edebiyatı ile ilgilendiler. Pek çok şair, romancı, oyun yazarı ve entellektüeller 1860 ile 1900 yılları arasındaki bu akımda yer aldılar. Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkışında, folklora karşı entellektüellerin tutumlarındaki yeni dönem, belirleyici olmuştur ve Folkloru, Türkiye’ye bağımsız, bilimsel bir disiplin olarak tanıtan Boratav’dır. Boratav, folklorun öğretim ve araştırma kapsamını, sözlü gelenek ile sözlü olmayan geleneği de kapsaması için genişletmiştir.

Anahtar Kelimeler
Folklor ve milliyetçilik, folklor ve devlet, halk edebiyatı, halk kültürü, Türk milliyetçiliği, folklor araştırmaları