Geri Anasayfa

Detay

Bir “Heveskâr Edebiyatı” Örneği Olarak Gördüm

Özet
Kültür kuramları genelde folk kültür, kitle kültürü ve üst kültür olmak üzere üç önemli kültürel alanı öngörürler. Sanat eserlerinin belli başlı karakteristiklerinin de bu kültürel alanlarla ilişkileri yadsınamaz. Malzemesi dil olan bir sanat dalı olarak edebiyat da bu kültürel alanların dinamiklerine göre oluşurlar. Edebiyat eleştiri ve incelemelerinde folk bir değer taşıdıkları için genelde halk edebiyatı ve estetik bir değer taşıdıkları için kanonik edebi metinler odağa alınır. Popüler beğeniye göre oluştuğu gerekçesi ile popüler edebiyat eserleri az sayıda incelemeye konu olagelmiştir. Popüler edebiyat gibi “alt edebiyat” kabul edilen ama onun kadar da eleştirmen ve araştırmacıların ilgisine mazhar olmayan bir diğer alan da bu çalışmada “heveskâr edebiyatı” olarak tanımlanan eserlerdir. Yazarların ilk kalem tecrübeleri olan juvenile’ler, gayri nizami periyodikler olan fanzinler ve daha çok taşra şehirlerinde amatör çabalarla oluşturulmuş ve büyük bir çoğunluğu roman ve şiir gibi çok okunan türlerde yoğunlaşmış diğer eserler, genel karakteristikleri itibariyle tam olarak ne folk, ne popüler, ne de üst/estetik değer taşıyan edebiyat alanına girerler. Çalışmada önce bu alanın karakteristikleri ve bunları belirleyen edebi, kültürel ve toplumsal etkenlere temas edildikten sonra; anılan etkenlerin Akın Akbulut’un Gördüm adlı şiir kitabı örneğindeki izdüşümleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
alt edebiyat, heveskâr edebiyatı, popüler edebiyat, fanzin, Gördüm.