Geri Anasayfa

Detay

Orhan Pamuk’un Postmodern Bir Labirentte Yazıyı Arayan Kahramanları

Özet
Orhan Pamuk’un romancılık kariyerindeki en önemli dönemlerden birini hiç kuşkusuz postmodernizm bağlamında değerlendirilen Kara Kitap ve Yeni Hayat adlı yapıtları oluştur. Yazarın ününü hem Türkiye’de hem de dünyada arttıran bu yapıtlar, Türkiye’de postmodern romanın avangart örnekleri arasında gösterilir. Postmodern bir labirenti andıran bu metinlerde, anlatının merkezinde ise esas olarak yazıyı, ilhamı, edebiyatı arayan iki yazar adayının girift ve çokanlamlı yolculukları vardır. Bu özellikleriyle, gerek Kara Kitap gerekse Yeni Hayat, Alman edebiyatında “Künstlerroman” olarak tanımlanan ve bir sanatçının kendini gerçekleştirme sürecini anlatının odağına yerleştiren roman türüyle benzerlikler gösterir. Nitekim hem Kara Kitap’ın hem de Yeni Hayat’ın ana kişisinin “yazıya ulaşma” ve “yazar olma” sürecine tekabül eden bu anlam arayışı, anlatının merkezinde yer alır ve kurgudan temaya, zamandan mekâna, anlatım tekniklerinden bakış açısına kadar tüm roman unsurlarını belirler.

Anahtar Kelimeler
Kara Kitap, Yeni Hayat, Postmodernizm, Yazıya ulaşma, Künstlerroman.