Geri Anasayfa

Detay

Dil Biliminde Zamanın Tanımı ve İşlevi Nedir

Özet
Zaman, insanların olayların akışında hissettiği, çevremizde ve evrende kaydedilen değişikliklerin var oluşunun gözlendiği fiziksel bir fenomendir. Fiil zaman ise mecburi bir fiil çekim kategorisi olup, görevi ise, olayın vuku bulduğu zamanı değil, topik zamanı, yani zaman ekiyle belirlenen zaman dilimini konuşma anına göre geçmiş zaman (TT<), eş zaman (TTo) ve gelecek zaman (TT>) olarak doğal zaman diliminde konuşlandırmaktır. Fiil zaman gramer kategorisi olması sebebiyle de doğal zamanın aksine evrensel değildir. Birçok dilde bulunmayan –özellikle Çince gibi tek heceli dillerde- fiil zamanın görevini her dilde mevcut olan farklı zaman belirteçleri yerine getirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Zaman, fiil çekimi, topik zamanın konuşlandırılması