Geri Anasayfa

Detay

Ragıp Şevki Yeşim’in Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Tarihî Romanları

Özet
Romancılık faaliyetlerini konularına göre sınıflandırdığımızda dikkati çeken en önemli roman türlerinden birisi de tarihî romancılıktır. Tarihî romancılık konusunda 1960’lı yıllarda ün kazanmış önemli şahsiyetlerden birisi de Ragıp Şevki Yeşim’dir. Tarihî romana yönelmesinin arka plânında bu türü Türk okuyucusuna sevdirme düşüncesi yatan Yeşim’in, eserlerinde, tarihî gerçeklere bağlı kalmaya özen göstermekle birlikte, bu gerçekliği zaman zaman hayal dünyasıyla da süslediği görülür. Yazarın dikkati çeken bir başka önemli yanı ise üslûbunun akıcılığı ve dilindeki sadeliktir.

Anahtar Kelimeler
Ragıp Şevki Yeşim, Tarihî Roman, Türk Edebiyatı, 1960’lı Yıllar