Geri Anasayfa

Detay

Bab-ı Esrar ve Aşk Üzerine Bir Mukayese Denemesi

Özet
Bir milletin edebiyatı aynı ya da farklı dönemlerde benzer bir içeriği anlatabilmektedir. Bab-ı Esrar ve Aşk adlı romanlarda buna örnektir. Her iki romanda da, farklı derecelerde de olsa, Mevlânâ-Şems-i Tebrizî ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada buradan hareketle iki romanın benzer ve ayrılan yönleri ele alınmaya ve benzer bir içeriğin nasıl farklı romanlar ortaya çıkardığı üzerinde durulmaya çalışılmaktadır. Buna bağlı olarak roman unsurları açısından romanlar karşılaştırılmakta ve ortaya çıkan özellikler aracılığıyla sonuçlara varılmaktadır. Bu kıyaslama yapıldıktan sonra da benzer içeriğin olmasına rağmen ortaya çıkan farkların sebepleri üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Bab-ı Esrar, Aşk, Ahmet Ümit, Elif Şafak.