Geri Anasayfa

Detay

Sosyo-Ekonomik Yönüyle Almanya’ya Göçün Yüksel Pazarkaya’nın ‘Oturma İzni’ Adlı Öykü Kitabına Yansımaları

Özet
Yüksel Pazarkaya’nın 1977 yılında yayınlanan Oturma İzni adlı öykü kitabı, sosyal, ekonomik, kültürel, psikolojik vb. açılardan Türklerin Almanya’ya göç serüveninden ve birinci kuşak Türklerin Almanya yaşamından gerçekçi kesitler sunar. Oturma İzni’nde yer alan öykülerde, her şeyden önce iş gücü göçü karakteristiği taşıyan ve temelinde ekonomik nedenlerin yer aldığı Almanya’ya göçün özellikle sosyo-ekonomik yönü işlenmiştir. Almanya’ya göçün altında yatan ekonomik nedenler, birinci kuşak Türklerin içinde bulundukları sosyo-ekonomik koşullar ve Almanya’daki sosyo-ekonomik konumları, hem Türkiye hem de Almanya gerçeği çerçevesinde yansıtılmıştır. Bu çalışmada, sosyo-ekonomik yönüyle Almanya’ya göçün ve birinci kuşak Türklerin yaşamına dair sosyo-ekonomik gerçekliğin Oturma İzni adlı öykü kitabına yansımaları incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yüksel Pazarkaya, Oturma İzni, Almanya, göç, birinci kuşak Türkler