Geri Anasayfa

Detay

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerine Psikanalitik Bir Yaklaşım

Özet
Avusturyalı hekim Sigmund Freud’un (1856-1939) araştırmaları ve bulguları neticesinde 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan psikanaliz yöntem, sanat ve edebiyatta önemli bir mesafe kat etmiştir. İnsan davranışlarının temelinde bilinçaltının bulunduğunu kabul eden bu kurama göre, sanatçının hayatı, çocukluğu, ailesi, eğitimi, hastalıkları vb. onun sanat eserine önemli ölçüde yansır. Bu durumda sanatçının bilinçaltı yazar-eser-okur üçgeninde karşımıza çıkar. Şair ve yazarlar, eserlerinde psikolojik yapıları hakkında bilgiler verirler. Sanatçı bir bakıma toplumun sözcüsü durumundadır ve eseri vasıtasıyla bastırılmış duyguları ortaya koyar. Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirlerindeki trajedi ve kaotik söylem, onun psikolojisinin izlerini taşır. Şairin iç çatışmalarının kaotik düzlemde oluşturduğu trajik durumlar onun poetikasının önemli bir yönünü teşkil eder.

Anahtar Kelimeler
Cahit Sıtkı Tarancı, Psikanalizm, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Otuz Beş Yaş, Edebiyat ve Psikoloji