Geri Anasayfa

Detay

Klasik Dönem Osmanlı Siyasetnâme Geleneğine Genel Bir Bakış

Özet
Siyasetnâmeler, siyaset ve devlet yönetimi hakkında bilgi ve nasihatler içeren, daha iyi bir devlet yönetiminin sağlanması için hükümdar ve devlet adamlarına öğüt ve telkinlerde bulunan eserlerdir. Yazıldığı dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler içermesi; devrinin yönetim anlayışını ve değerlerini yansıtması sebebi ile siyasetnâmeler, tarihi ve sosyolojik açıdan çok önemli kaynaklardır. Köklü bir devlet geleneğine sahip olan Osmanlı Devleti, aynı zamanda çok zengin bir siyasetnâme geleneğine de sahiptir. Bu çalışmada siyasetname geleneğinin, Klasik dönem olarak tabir edilen XIV. ve XVI. yüzyıllar arası Osmanlı yazın dünyasındaki etkileri irdelenmektedir. Ayrıca çalışmada bu dönemde yazılmış olan te’lif ve tercüme siyasetnâmeler de incelenmekte ve bu siyasetnamelerin genel özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Siyasetnâme, Yazma Eser, Osmanlı Devleti, Bilgi ve Belge Yönetimi