Geri Anasayfa

Detay

Sevgilinin Güzellik Unsurlarından Saç ve Saçın Âşık Üzerindeki Etkisi

Özet
Divan şiirinde anlatılan bütün konuların merkezinde hep sevgili vardır. Sevgili ile âşığın serüveni hiç bitmez. Sevgilinin güzelliği dilden dile dolaşır. Sevgiliyi güzel kılan vasıflardan en önemlisi ilk göze çarpan unsur olmasından dolayı saçtır. Sevgilinin güzellik unsurlarından en çok üzerinde durulan saçın bu önemi, yüzün güzelliğini daha da artırmasından kaynaklanmaktadır. Saç, âşığı sevgiliye bağlayan ve onu çok fazla etkileyen bir özelliğe sahiptir. Saçlar, aşığı cezbeden aynı zamanda da eziyet eden özellikleriyle karşımıza çıkar. Âşıklar için saçlar yakalanmaktan, bağlanmaktan kaçılamayacak bir güzelliktedir. Âşıkların hem saça bağlanmak istedikleri hem de bağlanmaktan dolayı şikâyet ettikleri görülür. Bu makalede genel olarak saçtan bahsedildikten sonra onun âşık üzerindeki etkisini gösteren teşbih, mecaz ve tasavvurlar toplu bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sevgili, âşık, güzellik, saç, Divan şiiri