Geri Anasayfa

Detay

Selma Rıza’nın Romanında Kurmaca Yapı

Özet
Tanzimat döneminin ilk kadın gazetecilerinden biri olan Selma Rıza’nın 1897’de kaleme aldığı, yaklaşık yüz yıl sonra okuruyla buluşma şansı bulan Uhuvvet romanı, kadın hakları konusuna yer veren öncü romanlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Tanzimat Fermanı’nın etkisiyle değişen toplumsal hayatı daha çok aile ve kadın ekseninde değerlendiren roman hem yapı hem de tema bakımından incelenmeye değer bir dönem romanıdır. Toplumsal aydınlanmayı, kadının eğitimi ve erkekle eşit seviyeye gelmesi gerekliliğine bağlayan yazar, konuyu trajik bir hikâye içinde işlemiştir. Bu çalışmada Uhuvvet, roman tekniği açısından değerlendirilmeye çalışılmış; konu, kurgu, içerik, kişiler, anlatıcı, zaman ve mekân gibi unsurlar bakımından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tanzimat dönemi, kadın ve eğitim, cariyelik / odalık, roman, kurmaca, mekân.