Geri Anasayfa

Detay

Namık Kemal’i Victor Hugo’ya Götüren Etkenler

Özet
Edebiyat tarihimiz açısından Tanzimat edebiyatının özel bir yeri vardır. Bu, kuşkusuz modernleşme sürecinin başlangıcı olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu dönem sanatçılarının bir önemli ve ayırıcı özellikleri daha vardır. O da, edebiyata yaklaşım tarzlarıdır. Şinasi, Kemal, Hamid, Ekrem ve diğerleri edebiyatı yalnızca edebi üretim yapmak, sanat eseri meydana getirmek ve klasik anlayışa karşı yeni bir edebiyat yaratmak değil, fakat aynı zamanda başlamış olan Tanzimat Hareketine edebiyat aracılığıyla destek vermek, bu toplumsal dönüşüm projesine hem aydın, hem de sanatçı kimliğiyle katkı sunmak olmuştur. Bunu yapanlardan biri de Namık Kemal olmuştur. Şairimiz bunu büyük ölçüde bir üstat ve model olarak gördüğü Fransız şairi V. Hugo'yu izleyerek yapmıştır. Hugo onun için sanat ve edebiyat için yeni bir edebiyatın kapısı olmuşken sözünü ettiğimiz toplum ve toplum düzeniyle ilgili düşünceleri açısından da toplumsal değişimin kaynağı olmuştur. Bu açıdan, Hugo'nun eserlerinde ve özellikle piyeslerinde savunduğu görüşleri Kemal tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle izlenmiştir. Bu çalışmada, bu bağlamda Kemal'i Hugo'ya götüren etkenler üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
N.Kemal, V.Hugo, Tanzimat Edebiyatı, Romantizm, Yeni Türk Edebiyatı