Geri Anasayfa

Detay

Kazak Şairi Mağcan Cumabayoğlu’nun Şiirlerinde “Kendi” ve “Öteki” İmajı

Özet
Genel olarak edebiyat biliminde ulusal ya da yabancı kimliğini, bunların nasıl resmedildiğini araştırma, eskiden beri yapılagelen bir çalışmadır. Ama bu tarz imaj araştırmaları özel olarak karşılaştırmalı edebiyat biliminin çalışma alanına dahil edilmiştir. Hugo Dyserinck’in 1966 yılında yayımladığı “Zum Problem der ‘images’ und ‘mirages’ und ihre Untersuchung im Rahmen der Vergleichenden Literaturwissenschaft” başlıklı makalesinin ardından ise imajbilim karşılaştırmalı edebiyat biliminin bir alt dalı olmaktan çıkmış ve kendi başına bir bilim dalı olarak değerlendirilmiştir. Mağcan Cumabayoğlu(1893-1938), yazdığı milliyetçi ve Türkçü şiirlerle büyük şöhret kazanmış bir Kazak şairidir. Şiirlerinde Rusya idaresindeki Türklerin dertlerini ve isteklerini dile getirmiştir. Hatta bunların bazılarında bütün dünya Türklüğünü söz konusu etmiştir. 1920 yılında yazdığı Alıstağı Bavrıma (Uzaktaki Kardeşime) isimli şiirle Türkiye Türklerine seslenmiş ve İstiklal Harbi yapmakta olan Türkiye Türklerinin dertlerine ortak olmuştur. 1938 yılında Stalin katliamlarında kurşuna dizilerek öldürülmüştür. Bu bildiride, Kazak şairi Mağcan Cumabayoğlu’nun şiirlerinde “kendi” ve “öteki” ile ilgili imajlar ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Milliyetçi bir Kazak şairinin şiirlerine “öteki” ve “kendi”nin nasıl yansıdığı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
“kendi” ve “öteki” imajı, Mağcan Cumabayoğlu, Kazak Edebiyatı, şiir.