Geri Anasayfa

Detay

Kimliksel Değerlerin Çatıştığı Mekân: ‘Sinekli Bakkal’ Romanında Yapı ve İzlek

Özet
Halide Edip Adıvar’ın olgunluk dönemi eserlerinden olan ‘Sinekli Bakkal’ romanı, bir devrin metinleşen yüzü olarak Türk toplumunun değişim ve dönüşümlerini, bir fark edişler bütünü olarak çağın akışı içinde yeniden ele alır. Yazar, ‘Sinekli Bakkal’ romanıyla bireysel konuların sınırlarını aşarak toplumsal sorunlara yönelir. Toplumun içinde bulunduğu durumu, bir ayna gibi metne taşıyan Adıvar, zamanın çatışmalarla dolu akışını, yaşamın gerçekliğine dönüştürerek merkezi bir mekânın içinde simgelerin diliyle ortaya koyar. Bu yönüyle kimliksel değerlerin çatıştığı ‘Sinekli Bakkal’ romanı, simgelerle örülmüş, kendilik evrenin, kişi, mekân ve zaman boyutunda bir yansımasıdır.

Anahtar Kelimeler
Sinekli Bakkal, Rabia, kadın, Doğu -Batı çatışması, aşk, müzik, ötekileşme, yozlaşma.