Geri Anasayfa

Detay

Kente Alışamayan Uyumsuz Bireyin Öyküsü: Turgut Uyar’ın Geyikli Gece Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi

Özet
Kentleşme sürecinin modern Türk şiirine yansımaları etraflıca incelenmemiştir. Özellikle 1950’lerden sonra toplum hayatında yaşanan kırsal kesimden göç ve büyük kentlerin inşası modern Türk şiirini içerik olarak değiştirmiştir. İkinci Yeni hareketinin öncü simalarından biri sayılan Turgut Uyar şiirlerinde kentleşme sürecinin birey üzerinde yarattığı etkileri değişik yönleriyle gözler önüne serer. Geyikli Gece şiiri, Turgut Uyar’ın, kentleşmenin birey üzerindeki etkilerini anlatan en önemli eserlerinden biridir. Bu çalışmada kentleşme sürecinin şiirimize yansımasına bir örnek olarak Geyikli Gece şiiri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Turgut Uyar, Kentleşme, Uyumsuz Birey, Modern Türk Şiiri, Geyikli Gece.