Geri Anasayfa

Detay

Selim İleri'nin Romanlarında Zaman Kurgusu

Özet
Selim İleri’nin romanlarının en önemli özelliği, çoğunlukla kronolojik sıralamaya uygun bir zaman kurgusunun olmamasıdır. Metinlerde okuyucu hem an hem geçmiş hem de gelecek zaman dilimleriyle karşı karşıya gelir. Bunlardan özellikle geriye dönüşlerle ana taşınan geçmiş, romanlarda geniş yer tutar. Bu zaman kullanımı, onun geleneksel roman anlayışından ayrıldığını gösteren ve modernist romana yaklaştıran önemli bir özelliktir. Bu makalede, Selim İleri’nin romanlarının en önemli biçim özelliği olan zaman kurgusu, romanlarından örneklerle incelenmiştir. Yazarın modernist romana ait bir zaman algısına sahip olduğunun gösterilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Selim İleri, zaman, modernist roman.