Geri Anasayfa

Detay

İngilizlerin Irak ve Basra Bölgesindeki Faaliyetleri (1913-1914)

Özet
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı-İngiliz ilişkilerini meşgul eden meselelerin birçoğu Ortadoğu kaynaklıydı. İngiltere, Hindistan ve Uzakdoğu’daki sömürgelerinin güvenliği kadar, zengin petrol yatakları ve önemli ticaret yollarına sahip bu stratejik bölgede mevcut olan nüfuzunu korumak, hatta artırarak sürdürmek istiyordu. Bu durum Osmanlı Devleti ve İngiltere’yi muhtelif meseleler nedeniyle karşı karşıya getirmiştir. Bu çalışma iki ülke karşılıklı savaşa girmeden ve ilişkiler tamamen kopmadan önceki iki yıl içinde yaşanan bazı sorunları ağırlıklı olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki belgeler ışığında okuyucuya sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, İngiltere, Osmanlı-İngiliz ilişkileri, petrol, Irak, Basra, 1913-1914.