Geri Anasayfa

Detay

TÜRKİYE’DE GÜNEŞ VE RÜZGARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN SERA GAZI EMİSYONLARI VE ÇEVRE MALİYETİNİN AZALMASINA KATKILARI

Özet
Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de elektrik üretimi fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Türkiye’de elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artmaktadır. Türkiye’de 2023 yılında en ucuz elektrik üretimi rüzgar ve güneşten üretilecektir. Türkiye’de üretilen elektriğin yarısı, rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilebilir. Fosil kökenli elektrik üretimi, önemli düzeyde sera gazı emisyonlarına ve bunun sonucunda da olumsuz çevresel etkilere neden olmaktadır. Rüzgâr ve güneşten elektrik üretimi için önemli teknolojik gelişmeler sağlanmıştır. Bu gelişmelere birlikte, bu teknolojilerinin kullanım süresi ve kanıtlanmış başarıları, algılanan proje riskini azaltmakta ve bu durum da sermaye maliyetini büyük ölçüde azaltmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de 2017 yılında güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin sera gazı emisyonları ve çevre maliyetlerinin azalmasına olan katkıları incelenmiştir. Rüzgar elektrik santrallerinde, kömür yakan termik santrallere kıyasla birim (MWh) elektrik üretimi başına 977,84 kgCO2-eş daha az sera gazı açığa çıkmaktadır. Diğer taraftan, güneş PV elektrik santrallerinde, kömür yakan termik santrallere kıyasla birim (MWh) elektrik üretimi başına 923,25 kgCO2-eş daha az sera gazı açığa çıkmaktadır. Rüzgar elektrik santrallerinde elektriğin çevre maliyeti, kömür yakan termik santrallere kıyasla, birim (MWh) elektrik üretimi başına 185,1 € daha düşüktür. Güneş PV elektrik santrallerinde elektriğin çevre maliyeti, doğal gaz yakan termik santrallere kıyasla, birim (MWh) elektrik üretimi başına 69,5 € daha düşüktür.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Elektrik üretimi, Yenilenebilir enerji, Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Sera gazı emisyonları, Çevre maliyeti