Geri Anasayfa

Detay

Plotinos'ta Südurla İnen Aşkla Yükselen Bir Gerçeklik Olarak Ruh

Özet
Plotinos, yaşadığı dönemin dinsel, düşünsel ve siyasal yapısını derin bir biçimde etkilemiş bir filozoftur. O, yaşadığı çağdaki ölümsüzlük, kurtuluş, tanrıyla mistik birlik gibi taleplere, bir yandan Antik Yunan rasyonalizminin geleneksel kavram, çerçeve ve standartlarını terk etmeksizin diğer yandan çağının dinsel ilgi ve kaygılarına da cevap verebilecek bir metafizik öğreti ortaya koymuştur. Bu metafizik öğretide biri Bir'likten çokluğa doğru südurla inen diğeri ise çokluktan Bir'liğe doğru aşkla yükselen olmak üzere iki tür hareket mevcuttur. Birinci hareket Bir ya da Tanrı'dan çıkan canlı gerçekliğin düzenli yapısı ile ilgili rasyonel bir açıklama sağlar ki, buna Plotinos'un öğretisinin felsefi yönü denilebilir. İkinci hareket ise bireysel insan ruhunun, varlığın her aşamasını yaşaması, birbirini izleyen sürekli bir arınma ve yükselme süreci sonunda evrenin ilkesi olan Bir'e ulaşıp onunla birleşmesi ve böylece kendisi için mümkün olan mutluluk ve kurtuluşa erişmesini ifade eden harekettir ki, buna da Plotinos'un öğretisinin dinsel yönü denilebilir. Plotinos'un bu öğretisinde en alt düzeydeki gerçekliklerden en yüce gerçekliğe kadar, varlık ve değer hiyerarşisinin her aşamasında mevcut olabilme, kendisini dönüştürerek Bir'e, kendi gerçek özüne ulaşabilme yetisiyle donatılan Ruh, bu ayrıcalıklı konumuyla Plotinos'un sisteminin baş aktörü konumundadır.

Anahtar Kelimeler
Südur, Temaşa, Ruh, Aşk, Kurtuluş,