Geri Anasayfa

Detay

KARAMAZOV KARDEŞLER ROMANI VE SÖZ SİNEMA FİLMİ BAĞLAMINDA HIRİSTİYANLIĞI SORGULAMAK

Özet
Karamazov Kardeşler, Rus edebiyatçı Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin hayatının sonlarına doğru yazdığı ustalık eseridir. Bir ailenin dramını konu alan roman, bir baba ve oğulları üzerinden kişisel, toplumsal ve dinsel sorgulamaları ele almaktadır. Bu yapıtında psikolojik çözümlemeleriyle insan ruhunun derinliklerini irdelemeye çalışan Dostoyevski, Hıristiyanlık inancını ayrıntılı biçimde sorgulamıştır. Söz (Ordet) ise Danimarkalı sinemacı Carl Theodor Dreyer’e ait 1955 yapımlı bir sinema filmidir. Bu yapıt tıpkı Karamazov kardeşlerde olduğu gibi bir baba ve oğulları üzerinden bir çiftçi ailesinin Hıristiyanlığı sorgulayışını konu edinmiştir. Biri yazınsal diğeri görsel iki farklı sanat alanına ait metinler, birçok yönden benzerdir. Her iki yapıt Hıristiyanlık inancı ile akıl arasındaki çatışma ve uzlaşmayı konu edinmektedir. Hıristiyanlık bu yapıtların kahramanları üzerinden derinlemesine işlenmektedir. Bu çalışmada dinler tarihi bilimi perspektifinde sinema ve edebiyat sanatları bağlamında Karamazov Kardeşler romanı ve Söz sinema filmi yapıtlarında Hıristiyanlığın nasıl işlendiği ortaya konulmuştur. Metinleri ve karakterleri çözümlerken, dinler tarihinin fenomenolojik ve mukayeseli yaklaşımından faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Din, Dinler Tarihi, Sanat, Karamazov Kardeşler, Söz (Ordet) Sinema Filmi