Geri Anasayfa

Detay

DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ AÇISINDAN MENZİL CEMAATİ ÖRNEĞİ

Özet
Osmanlı Devleti’nden günümüz Türkiye’sine kadar hemen hemen her dönemde siyasi iktidarlar ile dini gruplar arasında karşılıklı çıkarlar doğrultusunda bir etkileşim süregelmiştir. Bazı dönemlerde dini gruplar siyasi otoriteyi etkilerken bazı dönemlerde de siyasi iktidarlar dini grupları kendi menfaatleri doğrultusunda etkilemiştir. Bu çalışmanın odak noktası ise Nakşibendi tarikatının Türkiye’deki dini gruplarından biri olan Menzil Cemaati’nin din-devlet ilişkisi açısından günümüze olan etkilerini incelemektir.

Anahtar Kelimeler
Menzil Cemaati, Tarikat, Devlet, Dini Gruplar, Türkiye