Geri Anasayfa

Detay

Ailede, Okulda veya Birlikte Ahlâk Eğitimi-Ahlak Eğitiminde İşbirliğini Geliştirmenin Yolları

Özet
Günümüzde, çocukların ahlaki erdemler konusundaki artan duyarsızlığı ve yabancılaşmasına yol açan unsurlar, gittikçe daha karmaşık, denetlenemez ve gözle görülebilir bir biçimde artmaktadır Çocukları iyi birer insan olarak yetiştirebilmek için okulun ve ailelerin birbirlerinin desteğine ihtiyacı vardır. Bu yüzden okul-aile iş birliği anlayışının ahlak eğitimine katkı sunacak bir biçimde dönüşümüne ihtiyaç vardır. Çocukların ahlaken olgunlaşması için okul ve aile bir arada çocukla iş birliği yapabilmeli ve bunun etkin ve yeni yollarını bulabilmelidir. Burada vurgulanması gereken iş birliğinin merkezinde çocuğun bulunmasıdır. Bu çalışma, yukarıda ifade edilen iş birliği ihtiyacını ve anlayışını ortaya koyarak ahlak eğitimi alanında okul-aile-çocuk iş birliğini sağlayabilecek öneriler sunmayı amaçlayan nitel bir araştırmadır. Bu araştırmada önerilen iş birliği yolları şunlardır: • Okul döneminin başında okulun velilerden ve velilerin okuldan özellikle olumlu davranış geliştirme beklentileri netleştirilebilir ve karşılıklı görüş alışverişi ortamında bunlar paylaşılabilir. • Okul, aile ve çocuk kitle iletişim araçlarının ve sosyal medyanın sebep olduğu değer erozyonunu mümkün olduğunda önleyebilmek için iş birliği yapabilirler. • Yürütülmekte olan ahlak eğitimi sürecinin içeriği hakkında veliler düzenli olarak bilgilendirilebilir. • Okuldaki ahlak eğitimi sürecine evde okulda ve sosyal hayatta birer katılımcı olarak veliler de dâhil edilebilir. • Veliler çocuklarının olumlu ve örnek davranışları için okula davet edilerek veya farklı iletişim yollarıyla mektup, kişiye özel mesaj vb. takdir edilebilir, kendilerine teşekkür edilebilir. • Okulda çocuklarda olumlu davranışların artırılıp olumsuz davranışların azaltılması veli denetiminin katkısı sağlanabilir. • Okul-çocuk-aile okuma grupları oluşturulabilir.

Anahtar Kelimeler
Okul aile işbirliği, ahlak eğitimi, karakter eğitimi, değerler eğitimi, din eğtiimi.