Geri Anasayfa

Detay

Muhasebenin Gelişim Döngüsü: Kuramsal ve Kurumsal Bakış Açısı

Özet
Muhasebe alanı tarihsel olarak süreklilik gösterir şekilde gelişmiştir. Gelişim süreci çerçevesinde muhasebenin sürekli olarak kendini güncelleyen kurumlara sahip olduğu ifade edilebilir. Bu çalışma, muhasebe gelişim sürecini kuramsal ve kurumsal boyutta tanımlamaktadır. Öncelikle muhasebedeki gelişim döngüsünün unsurları irdelenmiştir. Bu bağlamda muhasebede gelişim, pozitif yaklaşımdan normatif yaklaşıma hareket eden bir döngü olarak tarif edilmiştir. İkinci olarak, gelişim döngüsüyle muhasebede kurumsallaşma arasındaki ilişki ele alınmıştır. Neticede, pozitif yaklaşımın muhasebe kurumlarının tesisinde öncül rol oynadığı ifade edilmiştir. Buna karşın kurumsal kalitenin sağlanması açısından normatif yaklaşımı göz ardı etmek mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal Kalite, Muhasebe Gelişim Süreci, Muhasebede Kurumsallaşma