Geri Anasayfa

Detay

Felsefenin Sonu Mu Yeni Bir Adımı Mı? Badiou’nun Heidegger Eleştirisine Dair Bir Değerlendirme

Özet
Felsefenin sonu teması, öncülü Hegel olmakla birlikte, çağdaş felsefede analitik gelenek, hermenötik gelenek ve postmodern yönelim tarafından farklı temellendirmelerden hareketle savunulmuştur. Bu çalışma, Platon’a kadar uzanan bütün bir varlık ve düşünce tarihinin kapanışı iddialarını sorgulamak amacıyla, kapanış iddiasının en güçlü temsilcilerinden Martin Heidegger’in geç dönem düşüncesine odaklanmaktadır. Heidegger’in felsefenin sonu teması en genel hatlarıyla; tekniğin dünya çapındaki hükümranlığının felsefeye son vermesi ve metafiziğin olanaklarının geri döndürülemez biçimde tükenmiş olmasıdır. Heidegger’in teknoloji temelli sorgulaması, “nostalji saplantısı, anti-modernist bir reaksiyonerlik” gibi eleştirilere maruz kalsa da, teknofobi olarak basite indirgenemeyecek felsefi köklere ve temellendirmelere sahiptir. Alain Badiou ise bu felsefi kökeni yakalamış ve Heidegger’in teknoloji temelli kapanış düşüncesine ve çıkış yolu olarak şiir ve mistisizmi önermesine ontolojik boyutta bir reddiye sunmuştur. Onun en temel eleştirisi, Heidegger’in felsefenin Platoncu dönemecine dair kurucu tartışmayı doğru bir noktadan analiz edememiş olmasıdır. Hakikat ve varlığa dair düşünmede şiirsel ve metaforik anlatının mathem ile kesintiye uğratılmasının kavranamayışı, çıkışı şiire yani felsefe öncesine bağlamıştır. Badiou felsefenin sonu ilanına karşı, tüm felsefe tarihinin kazanımlarını bir kenara bırakamayacağımız gerçeğinden hareketle, herhangi bir noktaya dönüş arzusu olmaksızın “bir adım daha” mottosunu savunmuştur. Bu çalışma ile Heidegger’in teknoloji temelli kapanış teması ve Badiou’nun yeni bir adım mottosuyla ona itirazı temelinde, felsefi düşünüşün mevcudiyeti ve güncelliğine dair diyalojik bir okuma ve tartışma amaçlanmıştır. Felsefenin sonu temasını reddetmek, felsefe için bir temenni olmanın ötesinde, felsefi düşüncenin özerkliğini ve merkezi konumunu çağdaş tarihsel/toplumsal eğilimlerin ağırlığından korumak açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Felsefe, kapanış, metafizik, şiir, düşünce, teknoloji.