Geri Anasayfa

Detay

HETEROSEKSÜEL TÜRK ERKEKLERİNDE DEMOGRAFİK FAKTÖRLER, CİNSEL KİMLİK VE CİNSEL İŞLEYİŞ

Özet
Erkeklerde cinsel kimlik, demografik faktörler ve cinsel işleyiş, evlilik öncesi ve sonrasında cinsellik konusunu nasıl algıladıklarını ve ondan ne anladıklarını incelemek açısından önemlidir. Türkiye’de erkek cinselliği üzerine az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu nedenle, mevcut çalışma erkeklerin cinsellik perspektiflerini araştırmak için tasarlanmıştır. Bu araştırma ile ilgili veri toplama işlemi çalışmaya katılmayı kabul eden, heteroseksüel olan 78 sağlıklı erkek bireyden alınan bilgilerle sağlanmıştır. Katılımcılar kartopu veri toplama tekniği ile seçildiler. Erkek katılımcıların yaşları 23 ile 57 arasında ve ortalaması 30 olarak hesaplanmıştır. Bireyler, çalışmaya katılmayı ve demografik bilgi formu ile cinsel öykü anketinde yer alan soruları cevaplandırmak için gönüllü olmuşlardır. Anket ögeleri arasında biyolojik kimlik ve cinsel yönelim soruları mevcuttur. Her iki formda bulunan maddeler, daha önce yapılan araştırma sonuçlarından yararlanılarak araştırmacılar tarafından yapılandırılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular arasında, katılımcıların çoğunun ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde kız arkadaş, komşu, okul arkadaşları ve akrabaları dahil olmak üzere başkalarına cinsel ilgi gösterdiği belirlenmiştir. Bu dönemde en yaygın olan cinsel işleyiş, cinsel ilişki olarak belirtilmiştir. Genelde mastürbasyon yapmakta, haftada en az iki kez cinsel ilişki tercih etmekte ve cinsel hayatlarından oldukça memnun olduklarını ifade etmektedirler. Katılımcılar seks fantezilerini partnerlerinden daha fazla düşünmektedir. Araştırma sonuçlarına göre çalışmamıza katılan Türk erkekleri diğer ülkelerde yapılan çalışma sonuçlarına ile benzer davranışlar göstermiştir. Örneğin, cinsel davranışları yetişkinlik dönemlerinde erotik fantezilerden fiziksel cinsel aktivitelere dönüşmektedir. Pek çoğu (%70) evlilikten sonra mastürbasyona devam ederler. Erkeklerin %23’ ü ve partnerlerinin neredeyse tamamı birbirlerinden olağandışı cinsel istekler talep etmez. Ayrıca, erkekler kadınlara oranla daha fazla cinsel fantezi sahibidir.

Anahtar Kelimeler
Erkek cinselliği, seksoloji, cinsel işleyiş.