Geri Anasayfa

Detay

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV HAZIRLIK SÜRECİNDEKİ DESTEK AĞLARININ SOSYAL AĞ ANALİZİ

Özet
Bu çalışmanın temel amacı Liseye Geçiş Sınavı’na hazırlanan 8. sınıf öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde aldığı formel ve informel destek ilişkilerini ortaya koymaktır. Nitel ve sosyal ağ analizi yöntemlerinden oluşan karma araştırma ile yürütülen araştırmaya Batman ili merkezinden 10 öğretmen ve 58 öğrenci destek vermiştir. Araştırmanın verileri 2017-2018 eğitim öğretim yılında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde nitel verilerde betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sosyal ağ analizi verilerinde UCINET 6.0 yazılımı ile yoğunluk, ağ merkezileşme ölçümleri ve yapısal boşluk analizleri yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, sınava girmek zorunlu olmamasına rağmen tüm öğrenciler sınava girmeyi istemektedir. Araştırmanın sosyal ağ analizi bulgularına göre sınava hazırlanan öğrenciler akran gruplarından destek almaktadır. Ağ içinde kurulabilecek ağ ilişkilerinin % 45’i kurulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal ağ analizi, sınav hazırlığı, LGS, destek ağı, arkadaşlık ağları, formel ve informel destek.