Geri Anasayfa

Detay

İngilizce Ders Kitaplarını Seçme ve Değerlendirme

Özet
İngilizce öğretiminde ders kitabı değerlendirme önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden İngilizce ders kitaplarını değerlendirmek için farklı ders kitabı değerlendirme kriteri listeleri önerilmiştir. Bunlar arasında, temel olarak iki tür değerlendirme vardır: Tahimi değerlendirme ve geriye dönük değerlendirme. Tahmini değerlendirme, öğretmenler tarafından hangi ders kitabının kullanılacağına dair yapılan değerlendirmedir, geriye dönük değerlendirme ise teorik olarak veya eylem araştırması gibi deneysel olarak ders kitabı ile ilgili nihai bir karara varma amacıyla yapılır. Böylelikle hangi ders kitabının kullanılacağına karar vermeye dair veya halihazırda kullanılmış ders kitaplarının etkinliğini değerlendirmek için alanyazında birçok ders kitabı değerlendirme klavuzları önerilmiştir. Bu kriterlerden bir kısmı öğretmenler için çok karışıkken, diğerleri yüzeyseldir ve tüm noktaları kapsamayı ihmal etmektedir. Bu çalışma İngilizce ders kitaplarını değerlendirmek için kapsamlı bir ders kitabı değerlendirme kriteri listesi önermektedir. Bu liste altı öğeden oluşmaktadır, bunlar, pratik etkenler, dil içeriği, tasarım ve tertip, dil becerileri, alıştırma ve etkinlikler, kültürel etkenlerdir. Bu öğerin her biri incelenmekte ve İngilizce ders kitaplarının bu öğerini değerlendirmek için belirli kriterler önerilmektedir. Bu ders kitabı değerlendirme kriteri hem tahmini değerlendirme hem de geriye dönük değerlendirme için kullanılabilir. Dolayısıyla, tahmini değerlendirme rehberi olarak öğretmenlere hangi ders kitabını kullanacakları konusunda yardımcı olacaktır ve aynı zamanda geriye dönük değerlendirme rehberi olarak öğretmenlerin kullanmış olduğu ders kitaplarının yeterliliğini değerlendirmede de kullanışlı olacaktır. Böylelikle öğretmen ve araştırmacıların kullanacakları veya kullanmış oldukları ders kitaplarını değerlendirmek için bu değerlendirme listesinden faydalanacakları umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ders kitabı, ders kitabı değerlendirme, ders kitabı değerlendirme listesi, tahmini değerlendirme, geriye dönük değerlendirme