Geri Anasayfa

Detay

Arkaik Dönem Kıbrıs Dinini Anlamlandırmada Pişmiş Toprak Heykelciklerin Rolü

Özet
Kıbrıs’ın Arkaik dönemi, adanın kültürel geçmişinin en zengin ve özgün dönemini teşkil etmektedir. Pek çok arkeolojik bulgu ve yazılı kaynak ışığında bu dönemin sosyal ve kültürel yapısı, bu dönemde Ada’nın izlediği ticari ve kültürel ilişkiler gibi konular ve daha fazlası hakkında tatmin edici bilgilere ulaşmak mümkündür. Ancak tüm bu zengin bilgi dağarcığı, Kıbrıs-Arkaik dönemdeki din olgusunu özellikle mimari ve uygulama alanlarında anlamlandırmamız ve kimliklendirmemiz hususunda eksiklikler sergilemektedir. Bu makale, Arkaik Kıbrıs dinini anlamlandırırken mimari ve uygulama alanında karşılaşılan eksiklikleri sadece pişmiş toprak heykelcikler üzerinden gidermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Kıbrıs-Arkaik Dönem tarihli pişmiş toprak heykelcikler üzerinden Arkaik Kıbrıs dini hakkında öğrenilen bilgiler irdelenecek bir yandan da pişmiş toprak heykelciklerin bu alandaki rolü ve önemine de vurgu yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kıbrıs-Arkaik Dönem, din, pişmiş toprak heykelcikler, mimari, ritüeller.