Geri Anasayfa

Detay

1950-1957 YILLARI ARASINDA UYGULANAN TÜRK TARIM POLİTİKALARININ ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Özet
II. Dünya Savaşı 3 Eylül 1939'da İngiltere ve Fransa'nın Polonya'yı işgal eden Almanya'ya savaş ilan etmesiyle başladı. I. Dünya Savaşının çözümsüz bıraktığı anlaşmazlıklarla belirlenen yirmi yıllık gergin bir dönemin ardından patlak veren savaşta Almanya, İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu Mihver devletlerle Fransa, İngiltere, ABD, SSCB ve daha sınırlı bir konumla Çin’in oluşturduğu Müttefik devletler karşı karşıya geldi. Savaş İspanya, İsveç, İsviçre dışında bütün Avrupa'ya yayıldı. Savaşa giren bütün ülkelerin tüm kaynakları ve insan gücü savaş için kullanıldı. II. Dünya Savaşı Eylül 1945'te bitti. Bu savaşın acı sonuçlarından dünyanın pek az bölgesi kendisini kurtarabildi. Almanya'da Adolf Hitler’in yönetimi büyük can kayıpları ve büyük acılar pahasına yıkılabildi. Savaşın sonunda, SSCB ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri yeni topraklar kazanırken, Japon ve İtalyan imparatorlukları yıkıldı. Mihver devletler ve Müttefik devletler bu süreçte Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa sokmak için Türkiye üzerinde büyük baskılar uygulamışlardı. Savaşan tarafların bu faaliyetleri karşısında Türkiye’nin politikası ise, savaşın dışında kalmak ve devletlerarası çıkar çatışmalarından yararlanarak “denge siyaseti” izlemekti. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na tam anlamıyla girmemiş fakat bu savaştan fazlaca etkilenmişti. Savaş sırasında alınan ekonomik önlemler ülkede önemli sıkıntılara neden olmuştu. Türkiye, özellikle coğrafi konumu nedeniyle ABD ve SSCB gibi iki süper gücün arasında kalmış ve bu güçlerden ABD tarafına yaklaşmak zorunda kalmıştı. Bu gelişmeler, Türk siyasal yaşamını olduğu kadar ekonomik ve kültürel yaşamı da etkilemişti. Tarım alanında II. Dünya Savaşı sonrasında beslenme sorununu çözmek için tarım sektörüne önem verildi. Demokrat Parti döneminde tarımsal üretimin artırılmasıyla ülkenin ekonomik yönden düzlüğe çıkabileceği düşünülmekteydi. Her çeşit ürünün yetişmesine uygun olan Türkiye’nin toprak meselesi, tarım aletleri ve bilgi meselesinin çözüme kavuşturulmasıyla üretim gücünün ve köylü gelirinin artacağı düşünülmüştü. Bu dönemde ayrıca İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya koyduğu çeşitli olumsuzluklarla mücadelede köylü ve üreticinin ekonomik kalkınma ihtiyacını bu dönemin hayat pahalılığı kadar üzerinde önemle durulması olarak gereken bir konu olarak görmüştü. Türkiye II. Dünya Savaşından hemen sonra hızlı bir biçimde ormancılık, kauçuk işleri, tohum temizleme işleri zirai mücadele, bağcılık meyvecilik çay, zeytin, zirai eğitim, ipekböcekçiliği, tavukçuluk, alanında çalışmalara başladı. Ziraat birimlerinin köylere kadar yayılması, pratik ve aktif hale getirilmesi için Teknik Ziraat teşkilatı yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Savaş sonrasında dünya politik koşullarında meydana gelen değişmeye, daha liberal dışa açık genel ekonomik politikalarına yönelmeye uygun olarak oluşturulan tarım politikalarının temeli yeniden tanımlanmıştı.

Anahtar Kelimeler
Ekonomi. Tarım, Tarım Politikaları, Türkiye, Üretim