Geri Anasayfa

Detay

PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARI VE GÜVEN

Özet
Kârlar, nakit girişi, pazar payı, müşteri payı ve cirolarda artış, yatırımın geri ödeme süresi ve getirisi gibi sayısal pazarlama performansı ile birlikte, imaj ve itibar yaratılması, marka değerinde artış, müşteri sadakati, tüketici tatmini, hizmet kalitesi gibi sayısal olmayan pazarlama performansının her ikisi de işletme performansını etkiler. Pazarlama performansı ise, pazarlama faaliyetlerine ilişkin, planlama, strateji ve taktik geliştirip program hazırlamada temel pazarlama teorilerinden birisi olarak kabul edilen pazarlama karması elemanlarına ilişkin alınan etkin karar ve uygulamalara bağlıdır. Pazarlama karması pazarlama faaliyetlerinin kısa, açık ve net bir sınıflandırılması olup, ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, fiziksel unsurlar, insanlar ve süreç bileşenlerinden oluşan ve İngilizce baş harfleri nedeniyle de 7P olarak bilinen temel teorilerden birisi niteliğindedir. Pazarlama teorisi ve uygulamalarına önemli bir rehber niteliğinde olan bu elemanlara ilişkin farklı öneriler getirilmiş olsa da ( Goldsmith, 1999; Zontanos, G. ve Anderson, 2004; Martin 2009), 7P kullanımı uzun yıllardır geçerliliğini korumaktadır. Bunun yanı sıra, tüketici yönlülüğü gerçekleştirmede, tüketicinin algıladığı riskin azalması ve uzun süreli ilişkiler kurulup sadakatinin sağlanmasında en temel unsurlardan birisinin de güven olduğu açıktır. Bu çalışmada, güven unsurunun, pazarlama karması elemanlarına “positiveness/trust” olarak 8’inci P olarak eklenmesi önerilmektedir. Pazarlamada güven, tüketicinin kendisine sunulan dokunulabilir ve dokunulamayan unsurların güvenilir, samimi ve yardımsever olduğuna ilişkin, duygusal ve bilişsel olarak geliştirdiği inanç, olarak tanımlanabilir.

Anahtar Kelimeler
Pazarlama Karması, Güven, Duygusal Güven, Bilişsel Güven.