Geri Anasayfa

Detay

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile İmalat Sektöründe Üretim Stratejisi Belirleme Uygulaması

Özet
Gerçek hayat problemlerinde işletmelerin genellikle birden çok aynı anda geçekleştirmek isterler. Kârı maksimize ederken, satışları arttırmak ve aynı zamanda işçilik maliyetlerini minimum düzeyde tutmak gibi birbiriyle çelişen hedeflere sahip olunabilir. Hedef Programlama yaklaşımında temel düşünce tüm hedefleri tek bir hedefe dönüştürmektir. Bu yaklaşıma bulanık mantık temel felsefesi dâhil edildiğinde ise çevrenin bulanık etkisi de modele dâhil edilmiş olacağından daha uygulanabilir çözümler sağlanır. Bu çalışmanın, ilk bölümde Bulanık Hedef Programlama ile ilgili literatür araştırılmış ve çalışmanın amacına yer verilmiştir. İkinci bölümde üretim yönetimi açıklanmış, takip eden üçüncü bölümde ise matematiksel modelin yapısının anlaşılabilmesi için bulanık mantık ve Hedef Programlama yaklaşımı konuları incelenmiştir. Uygulama bölümünde ise bir çikolata fabrikasında, ürün grupları belirlenmiş ve mevcut hedef ve kısıtlar altında üretim adetlerinin ne olacağı bulanık olarak tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bulanık Mantık; Bulanık Hedef Programlama; Hannan Yaklaşımı; Üretim Yönetimi