Geri Anasayfa

Detay

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TİFÜSLE MÜCADELEDE YAŞANAN ÖNEMLİ SORUNLAR VE ALINAN TEDBİRLER

Özet
İkinci Dünya Savaşı şavaşa dahil olan ya da tarafsız kalan ülkelerin insanlarının yaşamlarını da olumsuz etkilemiştir. Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı’nın toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olmuş, savaştan kaynaklanan ekonomik sorunlar yüzünden çeşitli sağlık sorunları ve salgın hastalıklar yaşanmıştır. Savaş nedeniyle merkezi bütçe harcamaları içinde savunma harcamalarının payının artması diğer sosyal harcamalar gibi sağlık kaleminin payının azalmasına yol açmıştır. 1942 ve 1943 yıllarında artan salgın hastalıklarla mücadeleye ayrılan tahsisatta bile kısıntıya gidilmek zorunda kalınmıştır. Tifüs hastalığının ortaya çıkmasında en önemli unsur ekonomik koşullardır. Türkiye’de tifüs hastalığı İkinci Dünya Savaşı’nın olumsuz ekonomik ve toplumsal etkilerinin görüldüğü ortamda, özellikle hayat pahalılığının zirveye ulaştığı 1942 ve 1943 yıllarında görülmüştür. Savaşın etkisiyle gelir dağılımının bozulması, toplumun geniş kesiminin yetersiz beslenmesi ve toplumsal hijyen koşullarının bozulması sonucunda tifüs vakalarında artş kaydedilmiştir. Tifüs Türkiyede savaş öncesinde de her sene görülen bir hastalıktır ancak salgın boyutlarında değildir. 1940, 1941, 1942 yıllarında her yıl ortalama 764 tifüs vakası görülmüştür. Özellikle 1943 yılında salgın halini almıştır. Hastalığın yayılması yurt çapında tedirginlik oluşturmuştur. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, Belediyeler, Halkevleri, Yardım Dernekleri hastalıkla mücadele için ciddi önlemler almışlardır. Hastalığa karşı tedbir olarak halk tifüsten nasıl korunabileceği konusunda bilgilendirilmiştir. Gazetelerde tifüs salgını ile ilgili haberler yayınlanmış, hükümetin bulaşıcı hastalıklardan korunmaya yönelik çalışmalarına halkın yardım etmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
İkinci Dünya Savaşı, Bulaşıcı Hastalıklar, Tifüs.